Vi synger Julen Inn 2013

Marys Boy Child
Det Lyser i Stille Grender
Et Stjerne Skinner
GladeJul
Mitt Hjerte Alltid Vanker
Deilig Er Jorden
Na Tennes Tusen Jule Lys