AKTIVITETER FREM TIL FERIEN og HØST

12. juni          -Konsert i Lanternen kl. 13.00-13.30
15. juni          – Synge på Sandnes Brygge kl. 19.00

25.sept. «korpicnic» til Dalsnuten.

23.oktober Høstkonsert på Grendahuset

06. november (lørdag) – muligens være med på mimrekonsert i Sandnes Kulturhus (Reidar kommer med mer info)

Vårkonsert

med Sandneskameratene og Vice Versa.
Tirsdag 11. mai kl 1800 til 1900.
Sted: Lanternen i Sandnes sentrum.